תערוכות:

אוטונומיות Autonomies

The exhibition engages in places that we create for ourselves in spaces that may be defined as temporary autonomous zones. These “autonomies” can be physical sites as well as spaces of inner consciousness or isolation areas from the noises of the outside world.
Since March 2020, beginning with lockdowns and continuing with restrictions on movement, time has been characterized by quarantines and pervasive anxiety. Domestic spaces changed from a private space into a workplace and site of learning to create a new reality. Even now, when we are seemingly returning to routine, many still experience a flooding sensation. As an outcome of the inability to contain the present and plan the future, we must develop great adaptability, coping mechanisms, break habits and maintain constant motion in the continuous present.
The exhibition “Autonomies” studies various ways of coping with reality through a process of becoming. The artists are engaged in a search for breathing room, a place of internal calm amid incessant noise. Many of the works on view reflect a longing for nature, whether through the creation of imagined nature, nature as the source of inspiration, or through elements gathered in nature, along with addressing the breath and prayer.
Curator: Meital Manor
Artists: Keren Anavy, Raya Bruckenthal, Noga Greenberg, Tseela Greenberg, Tamar Roded Shabtay
Opening: Friday, 19.11.2021, 11:00

נקודת המוצא של התערוכה אוטונומיות עוסקת במקומות אותם אנו יוצרים בעבור עצמנו, אזורים אותם ניתן להגדיר כאזורים של אוטונומיה זמניים. "אוטונומיות" אלה יכולות להיות מקומות פיזיים, אך גם לשמש כסוג של מרחבי תודעה פנימיים או בידוד מפני רעשי העולם שבחוץ.
התקופה שהחלה במרץ 2020 התאפיינה בתחילתה בסגרים, הגבלות תנועה, בידודים ותחושות של חרדה. המרחב הביתי הפך ממרחב אישי למרחב המשמש לעבודה ולמידה ויצר בתוך כך מציאות חדשה. גם עתה, כשלכאורה התחלנו בחזרה לשגרה, ניכרת אצל א.נשים רבים תחושה זו של הצפה. כתוצאה מחוסר היכולת לתפוס את ההווה ולתכנן את העתיד, אנו נדרשים לסתגלנות, לפיתוח מנגנוני התמודדות, לשבירת הרגלים ותנועה מתמדת בהווה מתמשך.
התערוכה בוחנת דרכי התמודדות שונות למציאות בתהליך התהוות. חיפוש אחר מרווח נשימה, מקום של שקט פנימי בתוך בליל של רעש בלתי פוסק.  חלק ניכר מן העבודות בתערוכה עוסק בכמיהה לטבע, בין אם באמצעות יצירה של טבע מדומיין, השראה מטבע או ליקוט מן הטבע, זאת לצד תרגולי נשימה ותפילה.

אוצרת: מיטל מנור
אמניות: נגה גרינברג, צאלה גרינברג, רעיה ברוקנטל, קרן ענבי, תמר רודד שבתאי
פתיחה: יום שישי, 19.11.2021, בשעה 11:00

דילוג לתוכן