סוׁכְנוׁת

סוׁכְנוׁת

התערוכה כורכת יחד סוגיות של אתניות, מעמד ומגדר, וקושרת בין עבר היסטורי להווה האקטואלי, כדי לאפשר שיח חברתי־פמיניסטי ברוח הזמן ולנסח עמדה פלורליסטית יותר. כוחן של העבודות טמון במבט הביקורתי שלהן, בהתמודדות עם סוגיות ושאלות שעל סדר היום מתוך תקווה לשינוי. הרצון לבחון מחדש מוסכמות ולחרוג מסטריאוטיפים המקובעים במסורת היהודית הפטריארכלית, כפי שעולה מן העבודות, הוא אתגר קיומי ויומיומי כמעט, שבא כאן לידי ביטוי.