מסוף העולם ועד סופו

מסוף העולם ועד סופו

תערוכה מסוף העולם ועד סופו הינה תערוכה בשיתוף פעולה עם מוזיאון ארצות המקרא לציון 25 שנה למוזאון.