שבע פנים לחוה

שבע פנים לחוה

התערוכה ׳שבע פנים לחוה׳ מציגה עבודת חלל משותפת הדנה בניגוד שבין תפקידיה המסורתיים של האישה לבין ההחלטה להיות אמנית. ניגודיות זו מרכזית בחייהן כנשים דתיות ומשמש כגורם מאחד לקבוצת האמניות הפועלות ב-׳סטודיו משלך׳. חלל התצוגה הוגדר מחדש בהיווצרות חללים משניים בין משטחי הבדים הגדולים והקירות. האמניות יצרו על המצעים המשותפים מתוך מחשבה על היצירות המתפתחות סביב עבודתן. יחסי הקרבה יצרו ריבוי שכבות המגדירות את יחסי הקרבה והריחוק בין אמנית אחת לשנייה באופן הבא לידי ביטוי בעבודות האמנות ובין העבודות לבין קירות הגלריה.