ירח משתקף באספלט

ירח משתקף באספלט

התערוכה 'ירח מסתקף באספלט' מסכמת שנת פעילות של אמניות שנפגשו בשלוש ערים - חיפה, ירשלים ולוד - במסגרת הפרויקט ל'מנהיגות נשים בתרבות'. מראשיותו, הוגדר התהליך על בסיס מאפייני הדמיון והשוני שבין חברות הקבוצה. האמניות מגיעות ממרקמי חיים שונים ויש ביניהן דתיות, חילוניות, מסורתיות, מוסלמיות, יהודיות, דרוזיות, אימהות, רווקות ונשואות. אולם בעה בעת, הן חולקות את חוויית המתח שמתגלה בין העשייה האמנויתית לעצמתן של מסגרות תחיי היום-יום. בלבה של תערוכה זו מתקיימים מפגשים קונפליקטואליים בין כוחות מנוגדים, השואפים להגיע לאיזון בלתי אפשרי. הדומה והשונה, האחדותי והמפוצל, הזר והמוכר מעמידים נרטיב לקריאת התערוכה כולה, כמו גם פריזמה שדרכה אפשר לבחון כל אחת מן העבודות המוצגות בפני עצמה.