קול משלהן | אביבה וינטר

קול משלהן | אביבה וינטר

אביבה וינטר על תערוכת 'צאינה וראינה' במוסף שבת של מקור ראשון